Tietosuojaseloste Star Alone Oy:n henkilötietojen käsittelystä

Star Alone Oy toimii pääosin yritys- ja yhteisöasiakkaiden kanssa, mutta yrityksellä on myös yksityishenkilöitä asiakkainaan. Star Alone Oy käsittelee henkilötietoja huolellisesti ja turvallisesti. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan niitä menettelytapoja, joita sovelletaan Star Alone Oy:n käsittelemiin henkilötietoihin.

Tietosuojaseloste sisältää Star Alone Oy:n asiakasrekisterin selosteen, markkinointirekisterin selosteen ja näitä rekistereitä koskevat muut tiedot.

Asiakasrekisterin selosteessa kerrotaan Star Alone Oy:n asiakkaiden ja sidosryhmien tietojen käsittelystä. Markkinointirekisterin selosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu muuhun kuin voimassa olevaan asiakkuuteen.

Asiakas- ja markkinointirekistereitä koskevat muut tiedot sisältää tietoja rekisteröidyn oikeuksista, tietoturvasta ja evästeistä.

 

1. ASIAKASREKISTERIN SELOSTE

1.1. Rekisterinpitäjä

Star Alone Oy, Merenkävijänkatu 8, 20900 Turku
Puhelin: +358 40 900 3841 Sähköposti: mari@lonestar.fi

 

1.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Harittu
Star Alone Oy, Merenkävijänkatu 8, 20900 Turku
Puhelin: +358 40 900 3841
Sähköposti: mari@lonestar.fi

 

1.3. Rekisterin nimi

Star Alone Oy:n asiakasrekisteri eli asiakas-, laskutus- ja tilauskantarekisteri.

 

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpitäminen, analysointi ja kehittäminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely Star Alone Oy:n palveluihin liittyviin tarkoituksiin ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän tiedottamisen suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Star Alone Oy:n uutiskirjeen tilanneiden tai yhteydenottolomakkeen täyttäneiden sähköpostiosoitetta käytetään Star Alone Oy:n uutiskirjeen lähettämiseen tai yhteydenottoon vastaamiseen.

 

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

– Etu- ja sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Organisaation nimi

– Postiosoite

– Laskutustiedot (jälkilaskutuksessa myös henkilötunnus)

– Laskutusosoite

– Palvelun käyttötiedot (mm. kirjoitetut viestit, asiakaspalvelupyynnöt, asetukset, tilatut palvelut jne.)

– Historiatietoa (yhteydenotto-, tarjous-, palaveritietoa)

 

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot asiakas-, laskutus- ja tilauskantarekisteriin saadaan suoraan asiakkailta palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 

1.7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietojen käsittelyn johdosta osa tiedoista voi sijaita Star Alone Oy:n alihankkijoilla.

Henkilötietoja voidaan siirtää Star Alone Oy:n markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun rekisteristerinpitäjän ja asiakkaan välinen, asiakkuus tai muu asiallinen yhteys on päättynyt.

Star Alone Oy käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretän käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

 

 

2. MARKKINOINTIREKISTERIN SELOSTE

2.1. Rekisterinpitäjä

Star Alone Oy, Merenkävijänkatu 8, 20900 Turku
Puhelin: +358 40 900 3841 Sähköposti: mari@lonestar.fi

 

2.2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mari Harittu
Star Alone Oy, Merenkävijänkatu 8, 20900 Turku
Puhelin: +358 40 900 3841
Sähköposti: mari@lonestar.fi

 

2.3. Rekisterin nimi

Star Alone Oy:n markkinointirekisteri

 

2.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Star Alone Oy voi käsitellä tässä rekisterissä oleva henkilötietoja suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin toimiin myös sähköisiä välineitä käyttäen, mikäli rekisteröity on antanut sähköisen suoramarkkinointiluvan.

 

2.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröidyn tarpeelliset yksilöintitiedot sekä muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

– Etu- ja sukunimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Organisaation nimi

– Muut tarvittavat yhteystiedot

– Markkinointitapahtumaan tai -kampanjaan liittyvä tunnistetieto

– Historiatietoa (yhteydenotto-, tapaamis- tai tarjoustietoja)

– Markkinointiluvat ja -kiellot

 

2.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä henkilötietolain puitteissa rekisteröidyltä itseltään, Star Alone Oy:n asiakasrekisteristä tai Star Alone Oy:n yhteistyökumppaneilta. Henkilötietoja lisätään prospektirekisteriin yhteydenottojen, tarjouspyyntöjen, kilpailutusten, markkinointitapahtumien tai sovittujen tapaamisten yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muita vastaavia palveluita tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

 

2.7. Tietojen luovutus ja siirto

Star Alone Oy voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Star Alone Oy:n yhteistyökumppaneille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

3. ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTEREITÄ KOSKEVAT MUUT TIEDOT

3.1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi muuttaa ja korjata tietojaan ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun puh. 040 900 3841 tai sähköpostilla mari@lonestar.fi. Rekisteripitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Kielto voidaan tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun puh. 040 900 3841 tai sähköpostilla mari@lonestar.fi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen Star Alone Oy, Merenkävijänkatu 8, 20900 Turku. Kuoressa tulee olla merkintä: Henkilötietojen tarkastuspyyntö.

Tarkastuspyynnössä tulee mainintaa:

- Nimi

- Henkilötunnus

- Rekisterin nimi

- Kysyjän täydelliset osoitetiedot ja puhelinnumero

 

3.2. Rekisterien suojaus ja tietoturva

Star Alone Oy:n rekisterien tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin suojakeinoin.

Henkilötietoja käsittelevät vain Star Alone Oy:n erityisesti määrittelemät henkilöt, jotka ovat ME:n palveluksessa ja joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu, sekä Star Alone Oy:n toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet.

 

3.3. Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

 

Mitä evästeet ovat ja miksi niitä käytetään?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi/mobiililaitteeseesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen, näin voimme tunnistaa sen palatessasi sivustollemme/varausjärjestelmäämme. Jos et halua, että evästeitä käytetään, voit kieltää evästeet selaimesi asetuksissa. Voit myös poistaa kaikki selaimeesi tallennetut evästeet (kts. selaimen ohjesivut).